Nowa oferta franczyzowa dla miejscowości do 50 tys mieszkańców

Zgodnie z zapowiedzią, firma Prometeus rozszerza swoją ofertę franczyzową, obejmując nią miejscowości do 50 tys mieszkańców.

Cena licencji dla takiego obszaru, to równowartość 3 tys Euro.

Adresaci oferty otrzymują w ramach umowy licencyjnej gwarancję wyłączności na prowadzenie przedsięwzięcia edukacyjnego EarlyMath na obszarze zamieszkałym przez 50 tys mieszkańców. Umowa zawierana jest na okres 6 lat, a jej przedłużanie na kolejne sześcioletnie okresy odbywa się bez wnoszenia dodatkowych opłat.


Franczyzodawca zapewnia licencjobiorcom między między innymi:

  • Szkolenie nauczycieli, potwierdzone certyfikatem nauczyciela EarlyMath
  • Szkolenie biznesowe licencjobiorców
  • Zaopatrywanie licencjobiorców w podręczniki i pomoce dydaktyczne
  • Bezpłatny dostęp do portalu internetowego, zawierającego obszerną bibliotekę materiałów edukacyjnych
  • Wszechstronne wsparcie organizacyjne, marketingowe i dydaktyczne.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z warunkami koncesji, (także dla miejscowości powyżej 50 tys mieszkańców) oraz pytaniami, zadawanymi najczęściej przez osoby zainteresowane licencja.

Aby skorzystać z oferty, wypełnij formularz koncesji.