Małgorzata Dobrowolska

Wrocławska matematyczka, dziennikarka i tłumaczka, propagatorka nauczania matematyki w sposób przyjazny, wykorzystujący naturalny potencjał każdego dziecka i młodego człowieka.

W 2008 roku zaadaptowała do polskich warunków i wdrożyła w naszym kraju program, będący pierwszym na naszym rynku całościowym projektem edukacyjnym, ukierunkowanym na wczesne nauczanie matematyki.

Obecnie opracowuje i wdraża tak zwaną metodologię otwartą, w której nie tylko uczniowie, ale również nauczyciel się uczy.


Nasza siedziba