Szkoła matematyki dla dzieci i młodzieży w wieku 4 -18 lat

Edukacja matematyczna w przedszkolu?

Zdecydowanie tak! Małe dziecko, to urodzony matematyk. Im młodszą grupę wiekową się bada, tym odsetek uzdolnionych okazuje się wyższy, tak więc lata przedszkolne to najlepszy czas, aby te predyspozycje rozwijać i ugruntowywać. Zdaniem specjalistów wiek od 4 do 6 lat to okres kluczowy dla przyszłego rozwoju matematycznego jednostki.

Szkoła matematyki EarlyMath ma ogromne doświadczenie w pracy z tą grupą wiekową. Owocem tego doświadczenia jest nasz nowy, kompleksowy program EarlyMath Kindergarten, opracowany specjalnie dla przedszkoli. Placówkom patronackim oferujemy pakiet, obejmujący wszystko, co konieczne, aby z sukcesem prowadzić na swoim terenie zajęcia matematyczne dla najmłodszych, w tym: komplet zasobów online, zaopatrzenie w pomoce edukacyjne, szkolenie nauczycieli oraz wszechstronne wsparcie metodologiczne i organizacyjne. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty.

Na matematykę nigdy nie jest za wcześnie...

... ale też nigdy nie jest za późno, aby wsiąść do pociągu "matematyka". Jeśli edukacja matematyczna w przedszkolu cię ominęła, wsiądź do niego teraz, aby:

 
 

 

  • być na bieżąco
  • poprawić oceny
  • poznać skuteczne sposoby uczenia się
  • uwierzyć we własne siły
  • odkryć w sobie nieznane dotąd możliwości
  • rzucić wyzwanie najlepszym    

                                                     Szkoła matematyki EarlyMath

wykorzystuje najnowszą wiedzę o procesach poznawczych człowieka, czerpiąc równocześnie z najlepszych lokalnych tradycji, jakie uosabia Wrocławska Szkoła Matematyczna. Przełamuje anachroniczny schemat, jakim jest sztywny podział na umysły ścisłe i humanistów, pamiętając, że jednym z ojców humanizmu był Tales z Miletu, a najlepsza szkoła matematyki, to obserwacja otaczającego świata i zachodzących w nim zjawisk oraz procesów. 

Siódmoklasisto! Liceum już za 2 lata!

EarlyMath FollowUp to najlepsze przygotowanie do egzaminu: 90 minut solidnej pracy tygodniowo

 równowaga między pracą indywidualną a zespołową

 indywidualny plan pracy w oparciu o unikalną diagnozę

 metodologia wykorzystująca mocne strony każdego ucznia

 mnóstwo różnych zadań, które uczniowie chętnie rozwiązują

 eksperymenty i gry stymulujące rozwój intelektualny

Okiem humanisty

Matematyka jest jak nurt wody [...]. Zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii, ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, matematyka płynie tylko jednym nurtem. Wystarczy, że się człowiek uważnie przyjrzy, a dostrzeże ten tor. Trzeba tylko dobrze się przyjrzeć. Nic nie musisz robić. Kiedy się skupisz i wytężysz wzrok, wszystko samo jasno ci się ukaże. Na tym szerokim świecie tylko matematyka jest dla mnie taka życzliwa. Haruki Murakami


Reportaż o sieci EarlyMath

wyemitowany

przez TV Silesia

w ramach cyklu

BIZNES Z FRANCZYZĄ