Matematyka dla dzieci: kiedy nalepiej zacząć?

W latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono pierwsze eksperymenty, dowodzące, że nauka matematyki rozpoczyna się dla człowieka wraz z urodzeniem. Już noworodek potrafi zidentyfikować i rozróżnić, tak wzrokowo, jak i słuchowo, liczbę elementów z zakresu od 1 do 4. Późniejsze badania, przeprowadzane przy użyciu różnych wyrafinowanych technik, potwierdziły tezę, że mózg człowieka jest od urodzenia wyposażony w połączenia neuronowe, służące kategoryzacji świata pod kątem ilości. Posiada więc wszystkie niezbędne narzędzia, których wymaga nauka matematyki. Uzmysławia nam to, czym jest matematyka dla dzieci z tej najmłodszej grupy wiekowej.

Wszyscy wiemy, najczęściej z własnego doświadczenia, że małe dzieci przejawiają naturalne zainteresowanie i entuzjazm dla wszystkiego, co związane z matematyką. Nie zawsze lubiana przez dorosłych matematyka dla dzieci jest fascynującą przygodą, polem dla wyobraźni, wyzwaniem dla ruchliwego, szukającego pożywki umysłu. Nauka matematyki to dla nich świat gier, łamigłówek, zagadek i świetnej zabawy, poprzez którą zaspokajają swoją naturalną potrzebę poznawania otaczającego świata. Małe dziecko to kopalnia niekończących się pytań, a szukanie odpowiedzi na te pytania, to dla niego ogromna, wołająca o pilne zaspokojenie potrzeba.  

Sztuką jest dostarczenie mu narzędzi, dzięki którym tego naturalnego entuzjazmu i poznawczego impetu nie utraci. I choć matematyka dla dzieci w wieku przedszkolnym to, technicznie rzecz biorąc, przede wszystkim zabawa, nauka matematyki nie jest dla nich jedynie atrakcyjnym sposobem spędzenia czasu. To ważny proces, kładący podwaliny pod przyszłą zdolność samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia, niezbędną w rozwijającym się dynamicznie i wciąż zmieniającym się świecie.