Pytania często zadawane przez rodziców

Czy moje dziecko nie jest za małe na matematykę?

Dziecko od pierwszych chwil swojego życia postrzega świat i porządkuje swoje obserwacje pod kątem ilości, wielkości, kolejności, kierunku, prawdy, fałszu… Decyzja o udziale w zorganizowanych zajęciach, odwołujących się do tych naturalnych procesów, powinna być uzależniona od tego, czy samo dziecko czuje się do tego gotowe i chce w takich zajęciach uczestniczyć. Jeżeli tak jest, to z pewnością będzie to czas pożytecznie spędzony. Jeżeli nie – lepiej z tym zaczekać, bez obawy, że „pociąg odjedzie”.

Który poziom będzie dla mojego dziecka najodpowiedniejszy?

Dobranie dla dziecka odpowiedniego poziomu i grupy to jedna z najważniejszych decyzji w całym procesie edukacyjnym. Jest to zagadnienie złożone, wymagające uwzględnienia wielu czynników. Wiek dziecka jest tylko jednym z nich, nie zawsze najważniejszym. Doświadczeni pedagodzy pomogą Państwu wybrać dla dziecka najodpowiedniejszy punkt startowy, kierując się obserwacjami poczynionymi podczas lekcji próbnej. W razie wątpliwości przeprowadzane są dodatkowe testy i konsultacje z zespołem pedagogicznym. W trakcie nauki dziecko jest obserwowane i zdarza się, że proponujemy przeniesienie go do innej grupy, jeśli uznamy, że będzie to dla niego lepsze.

Nie wszyscy są  matematycznie uzdolnieni. Jak mogę ocenić, czy moje kilkuletnie dziecko ma predyspozycje w tym kierunku?

Badania pokazują, że im młodszą grupę wiekową się bada, tym odsetek dzieci uzdolnionych matematycznie okazuje się wyższy. Coraz więcej danych wskazuje na to, że predyspozycje w tym kierunku otrzymują w swoim „pakiecie startowym” wszystkie dzieci przychodzące na świat. Niższy odsetek dzieci uzdolnionych matematycznie, stwierdzany w starszych rocznikach wskazuje, że to co jest uznawane za brak zdolności, często bywa następstwem urazów wynikających z niewłaściwego postępowania. Wczesny start i właściwa metodologia pozwala tego efektu uniknąć, dając dziecku pewność siebie na przyszłość i zaszczepiając mu zainteresowanie matematyką.

Czy jeśli zapiszę teraz moje dziecko na te zajęcia, to nie będzie się potem nudzić, kiedy pójdzie do szkoły?

Pierwsze roczniki dzieci, które zaczynały z nami naukę w wieku 4-5 lat, trafiły już do szkół, pokazując, że było to świetne przygotowanie do tego ważnego momentu. W testach przedszkolnych osiągały bardzo dobre wyniki, nie tylko pod względem umiejętności związanych z matematyką, ale również w zadaniach sprawdzających wyobraźnię, pomysłowość, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów. Dobrze się adaptują w środowisku szkolnym, są lubiane przez kolegów i nauczycieli. Nie boją się wyzwań, chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i innych inicjatywach. Lubią swoją szkołę i chętnie o niej opowiadają podczas zajęć.

Czy zajęcia indywidualne nie są lepsze niż praca w grupie?

Człowiek jest istotą społeczną i grupa jest naturalnym środowiskiem jego działania, w którym jego potencjał jest wykorzystany najpełniej, a stymulacja daje najlepsze efekty. Oprócz wiedzy matematycznej dziecko rozwija umiejętność współdziałania, zdolności przywódcze i sprawność komunikacyjną. Przekonuje się, realizując zadania indywidualne lub w podgrupach, że do tego samego celu mogą prowadzić różne drogi, a na jedno pytanie może istnieć więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Uczy się przedstawiać w klarowny sposób swoje spostrzeżenia, formułować i uzasadniać swoje stanowisko. Wchodząc w rolę mentora, dzieci nieśmiałe otwierają się i nabierają pewności siebie. Małe dziecko lubi przebywać wśród rówieśników i chętnie przychodzi na zajęcia, w których uczestniczą jego koleżanki i koledzy. Wraz z innymi umiejętnościami rozwija w ten sposób niezwykle ważną cechę, jaką jest samodzielność, czego nie są mu w stanie zapewnić zajęcia indywidualne z nauczycielem.

Jak liczne są grupy i z czego ta liczba wynika?

Grupa nie powinna być ani zbyt mała, ani zbyt liczna. Optymalna wielkość, to 4-8 osób: liczba wystarczająca, aby móc realizować zadania w parach i w podgrupach, gry oraz inne ćwiczenia, wymagające udziału kilkorga dzieci, a równocześnie wystarczająco mała, aby nauczyciel mógł obserwować pracę każdego dziecka i służyć mu pomocą w każdej wymagającej tego sytuacji. W takiej grupie żadne dziecko nie „ginie w tłumie”, każde ma możliwość wykazania się, jest dostrzeżone i docenione. Z drugiej strony, grupa jest na tyle liczna, że dzieci nie czują się zdominowane przez nauczyciela, co jest nieuniknione w zajęciach typu 1-1.

Jak mogę sprawdzić, czy ten program jest tym, czego szukam?

Dobrą okazją, by się o tym przekonać, jest lekcja próbna. Jednym z jej celów jest zaprezentowanie naszej metodologii i sposobu pracy z dziećmi. Przewidziany jest też czas na rozmowę, podczas której chętnie pokażemy Państwu nasze materiały i narzędzia oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

Jakie są możliwości kontynuacji nauki w kolejnych latach?

Program EarlyMath składa się z sześciu poziomów, obejmujących okres od wielu przedszkolnego, po 5-6 klasę szkoły podstawowej. Później uczeń ma możliwość kontynuowania nauki w ramach programu FollowUp, adresowanego do młodzieży w wieku 12-18 lat.

Czy Pana/Pani dziecko uczęszcza na zajęcia, które państwo oferują?

Tak, moi dwaj synowie od początku uczestniczą w naszych zajęciach. Uczestniczą w nich też, o ile mi wiadomo, dzieci wszystkich współpracujących z nami nauczycieli i licencjobiorców.

Co wyjątkowego oferują mojemu dziecku te zajęcia?

Uczymy matematyki poprzez zabawę, gry, różnego typu ćwiczenia (muzyczne, plastyczne, ruchowe i wiele innych), nie kojarzone na co dzień z matematyką. Liczba i różnorodność pomocy, stosowanych przez nas podczas każdej lekcji, również daleko odbiega od stereotypu „tablicy, kartki i długopisu ”. W niestandardowy sposób realizujemy standardowe cele programowe, pokazując, że można to robić w sposób atrakcyjny, niestresujący, dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego dziecka. Wychodzimy z założenia, popartego badaniami i naszym własnym doświadczeniem, że wszystkie dzieci są matematycznie uzdolnione. Podczas naszych zajęć rozkwitają zarówno dzieci „zakochane” w matematyce, jak i te, u których słowo „matematyka” nie budzi żadnych pozytywnych skojarzeń.

Moje dziecko często choruje. Jak sobie poradzi po dłuższej nieobecności?

Naszym celem jest zrealizowanie pełnego programu przez wszystkich naszych uczniów. Jest dla nas ważne, aby każdy z nich wziął udział we wszystkich jednostkach lekcyjnych, zaplanowanych na dany rok szkolny. Jedną czy dwie nieobecności można z niektórymi dziećmi nadrobić, pracując z nimi w domu według wskazówek nauczyciela. Przy większej absencji zapewniamy każdemu dziecku możliwość odrobienia lekcji, w których nie uczestniczyło: w miarę możności z inną grupą, a jeśli to niemożliwe – indywidualnie.

Czy prawie godzina zajęć to nie za dużo dla tak małego dziecka?

Godzina spędzona w sposób przyjemny i atrakcyjny, to z pewnością nie za dużo. Właśnie dlatego, że dzieci są małe, zajęcia powinny być prowadzone w tempie dostosowanym do ich wieku: czasu skupienia uwagi, sprawności manualnej, itp. Dzieci wykonują podczas lekcji różne zadania, w tym plastyczne i konstrukcyjne i muszą mieć czas na zrealizowanie ich w sposób nienamiastkowy, który będzie dla nich źródłem satysfakcji. Będą się Państwo mieli okazję przekonać, że często trudno je namówić do opuszczenia sali po zajęciach.

Jakie kwalifikacje mają nauczyciele prowadzący zajęcia?

Nasi nauczyciele to ludzie wyjątkowi. Ich rekrutację prowadzimy ze szczególną starannością, szukając osób, które nie tylko są pasjonatami matematyki, ale kochają pracę z dziećmi i młodzieżą, lubią podejmować nowe wyzwania, są gotowe stale rozwijać i doskonalić swój zawodowy warsztat. Wszyscy przechodzą w naszej firmie szkolenie metodologiczne, zakończone uzyskaniem certyfikatu, otrzymują też w swojej pracy stałe wsparcie, poczynając od materiałów i pomocy, poprzez bieżące doradztwo, po warsztaty i seminaria wspomagające ich rozwój zawodowy.

Moje dziecko nie ma problemów z matematyką. Po co mu dodatkowe zajęcia?

Predyspozycje warto rozwijać, zwłaszcza w tak ważnej dziedzinie, jaką jest matematyka. Wiedza i umiejętności z tego zakresu mogą się w przyszłości okazać decydujące na różnych życiowych zakrętach i rozdrożach. Nasze zajęcia zapewnią mu stały rozwój, stymulując jego ciekawość poznawczą, wyrabiając postawę badawczą, ucząc intelektualnej samodzielności i krytycyzmu, czyniąc to w sposób atrakcyjny, budujący zarówno pozytywny wizerunek matematyki jako dziedziny wiedzy, jak i poczucie własnej wartości u dziecka.

Moje dziecko nie cierpi matematyki i nie chce słyszeć o żadnych dodatkowych zajęciach. Chcę mu pomóc, ale nie wiem, jak.

Proponujemy wzięcie wraz z dzieckiem udziału w lekcji próbnej, obiecując mu, że jeśli zajęcia mu się nie spodobają, nie będzie musiało ich kontynuować. Trzeba mieć przy tym świadomość, że tej obietnicy należy dotrzymać, jeśli decyzja dziecka będzie na „nie”. Istnieje jednak spora szansa, że będzie to punkt zwrotny w jego podejściu do matematyki, co potwierdza historia wielu naszych uczniów.