Aby edukacja matematyczna w przedszkolu była skuteczna

Mózg dziecka, zwłaszcza w okresie między 4 a 10 rokiem życia, posiada niemal nieograniczone możliwości uczenia się, dzięki zdolności do tworzenia ogromnej liczby połączeń neuronowych. Do efektywnego przyswajania wiedzy konieczne jest jednak odwołanie się do różnych typów inteligencji (wizualno przestrzennej, motorycznej, językowej, muzyczno-rytmicznej, interpersonalnej, logicznej) i do różnych kanałów percepcji (przyswajanie wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), jak również harmonijna współpraca obu półkul mózgowych. Niezbędnymi elementami rozwoju intelektualnego dziecka są: eksperymentowanie, metoda prób i błędów, szukanie własnych rozwiązań, w których dziecko wyraża siebie oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z innymi. I wreszcie, aby się skutecznie uczyć, dziecko musi czerpać z nauki przyjemność oraz mieć poczucie satysfakcji i sukcesu.

Od powyższych reguł nie ma wyjątków i edukacja matematyczna w przedszkolu, jak i na dalszych etapach, również takiego wyjątku nie stanowi. Jeżeli nauczanie tego przedmiotu ma być skuteczne, ma stymulować rozwój intelektualny dziecka i dawać trwałe efekty, musi być podporządkowane tym generalnym zasadom.

Szkoła matematyczna EarlyMath czerpie z najnowszej wiedzy na temat procesów poznawczych i rozwojowych na wczesnym etapie życia i – co najważniejsze – realizuje te założenia w praktyce. Stwarzamy każdemu uczniowi warunki, w których powyższe założenia nie pozostają jedyne na papierze. Dzięki unikalnym narzędziom, metodologii oraz kwalifikacjom nauczycieli, nasza szkoła matematyczna wyzwala potencjał, który każde dziecko nosi w sobie. Ten potencjał to skarb, którego nie zastąpią żadne wdrukowane schematy. Szkoła matematyczna EarlyMath to edukacja otwarta, będąca częścią naturalnego rozwoju dziecka od jego najmłodszych lat. Edukacja matematyczna w przedszkolu jest nie tylko możliwa, ale stanowi kluczowy etap rozwoju matematycznego młodego człowieka. To nie teoria. To wiedza praktyczna, którą zawdzięczamy dzieciom.

Przeczytaj więcej o matematyce dla dzieci.