Koncesja EarlyMath - Często zadawane pytania

Myślę o franczyzie EarlyMath, ale wizerunek typowego człowieka biznesu niezbyt do mnie przystaje. Jaki jest profil idealnego/typowego kandydata do licencji EarlyMath?

Potecjalny licencjobiorca EarlyMath to ktoś, kto dojrzał do zmiany w swoim życiu i zmianę tę wiąże z podjęciem działalności gospodarczej. Ktoś, kto widzi potencjał tkwiący w edukacji, rozumie, że franczyza edukacyjna dopiero zaczyna się w naszym kraju rozwijać i widzi w tym szansę dla siebie. To osoba z potencjałem, którego natura może być bardzo różna: wykształcenie, doświadczenie, kreatywność, pracowitość, 'people skills', sieć kontaktów,wsparcie rodziny,posiadany lokal..., pragnąca zdyskontować ten potencjał, aby zmiana, o której marzy, stała się faktem. 

Czy muszę mieć wykształcenie matematyczne, żeby prowadzić centrum EarlyMath?

Nie ma takiego wymogu. Zadaniem franczyzobiorcy jest prowadzenie na swoim obszarze licencyjnym przedsięwzięcia gospodarczego w oparciu o produkt EarlyMath. Predyspozycje do prowadzenia takiego przedsięwzięcia nie muszą być uwarunkowane wykształceniem kierunkowym.

Czy muszę mieć doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, aby prowadzić  przedsięwzięcie EarlyMath?

Doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej może być pomocne, ale nie jest niezbędne do prowadzenia tego typu przedsięwzięcia. W systemie franczyzowym licencjobiorca otrzymuje gotową, kompletną i sprawdzoną receptę na prowadzenie biznesu. Otrzymuje wszystko, co jest do prowadzenia tego przedsięwzięcia niezbędne, od know-how, poprzez szkolenia, po materiały. Ma też bieżące wsparcia franczyzodawcy, który jest zainteresowany jego sukcesem. Doświadczenie naszych licencjobiorców pokazuje, że można ten sukces osiągnąć, startując od zera.

Kto może pracować jako nauczyciel w moim centrum EarlyMath?

Wszyscy nauczyciele EarlyMath muszą ukończyć szkolenie metodologiczne organizowane przez franczyzodawcę i zakończone wydaniem certyfikatu. Tylko certyfikowani nauczyciele EarlyMath mogą prowadzić zajęcia w centrach czy innych placówkach EarlyMath.

Kiedy i gdzie odbywają się szkolenia nauczycieli EarlyMath? Jak długo trwa takie szkolenie?

Szkolenia nauczycieli prowadzone są w siedzibie firmy Prometeus we Wrocławiu. Podstawowy moduł (poziomy 1-6, uczniowie w wieku 4-12 lat), trwa 5 dni. Moduł adresowany do kandydatów chcących pracować z młodzieżą trwa 3 dni. Pełne szkolenie, obejmujące oba moduły, organizowane jest przynajmniej raz w roku, zazwyczaj w ostatniej dekadzie sierpnia. W razie potrzeby w ciągu roku organizowane są dodatkowe szkolenia cząstkowe. Informacje o najbliższym szkoleniu nauczycieli znaleźć możesz tutaj.

Czy mogę ukończyć szkolenie nauczycielskie i samodzielnie prowadzić zajęcia w swojej placówce?

Osoby posiadające odpowiednie kompetencje mają taką możliwość i jest to praktykowane, zwłaszcza w początkowym okresie działalności. Trzeba mieć jednak świadomość, że łączenie obowiązków menedżerskich i dydaktycznych może być na dłuższą metę trudne i z czasem konieczne będzie zatrudnianie nauczycieli.

Na jaki okres zawierana jest umowa franczyzowa?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Jakiego obszaru dotyczy umowa franczyzowa?

Podstawową jednostką jest obszar mający do 100 tys. mieszkańców, zdefiniowany przez franczyzobiorcę w przygotowanym przez niego biznesplanie i zatwierdzony przez franczyzodawcę. Umowa licencyjna zapewnia franczyzobiorcy wyłączne prawo do prowadzenia działalności EarlyMath na tym obszarze. Od kwietnia 2013 roku kierujemy ofertę franczyzową również do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Szczegóły oferty znaleźć można tutaj.

Czy mogę skorzystać z oferty „do 50 tys. mieszkańców”, jeśli interesuje mnie działalność na terenie dużego miasta?

Nie, oferta ta dotyczy wyłącznie miejscowości mających nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.

Czy mogę podpisać więcej niż jedną umowę franczyzową EarlyMath?

Istnieje taka możliwość, decyzję podejmuje franczyzodawca po zapoznaniu się z biznesplanem przedsięwzięcia

Co otrzymuję w ramach licencji EarlyMath?

W ramach udzielonej licencji franczyzobiorca otrzymuje przede wszystkim wyłączne prawo do prowadzenia działalności EarlyMath na zdefiniowanym w umowie obszarze licencyjnym. Uzyskuje prawo do posługiwania się znakiem towarowym EarlyMath w swoich placówkach, materiałach promocyjnych i na stronie internetowej. Pakiet licencyjny obejmuje ponadto dwa pełne cykle szkoleń nauczycielskich dla miejscowości powyżej 50 tys mieszkańców i jeden cykl dla miejscowości do 50 tys. mieszkańców, a także szkolenie biznesowe dla franczyzobiorcy. Franczyzodawca zobowiązany jest do systematycznego zaopatrywania franczyzobiorcy w materiały edukacyjne, udziela mu też nieodpłatnie dostępu do obszernych zasobów dydaktycznych online. Franczyzodawca otrzymuje szereg praktycznych porad i wzorów dokumentów potrzebnych przy prowadzeniu placówki edukacyjnej, może też zawsze liczyć na bieżące doradztwo i wszelkie potrzebne wsparcie. Nasze placówki franczyzowe są promowane na stronie internetowej EarlyMath, na naszym fanpage’u na Facebooku oraz podczas wszystkich działań promocyjnych prowadzonych przez franczyzodawcę.

Kiedy mogę zapoznać się z warunkami umowy franczyzowej?

Pierwszym krokiem na drodze do koncesji EarlyMath jest wypełnienie kwestionariusza, znajdującego się na naszej stronie internetowej. Kolejny krok, to rozmowa z kandydatem, przeprowadzona w naszej siedzibie lub online. Po odbyciu takiej rozmowy, przed przystąpieniem do pracy nad biznesplanem, kandydat uzyskuje możliwość zapoznania się z wzorem umowy franczyzowej.

Jakie warunki musi spełniać lokal, w którym prowadzona będzie działalność edukacyjna EarlyMath?

Lokal powinien posiadać jedno lub dwa pomieszczenia dydaktyczne o powierzchni 15-20 m kw. oraz pomieszczenie biurowo-recepcyjne. Zaletą będzie choćby niewielkie zaplecze magazynowe. Ważny jest dobry dojazd do placówki, parking, dostęp do Internetu, konieczne jest również wyraźne oznakowanie lokalu od zewnątrz.

W jaki sprzęt i pomoce muszę wyposażyć swoją placówkę?

Pomieszczenie biurowe powinno być wyposażone w komputer z dostępem do Internetu i drukarką/kserokopiarką, a także w krzesła dla oczekujących rodziców, jeżeli ma spełniać również funkcję poczekalni. Salki lekcyjne należy wyposażyć w tablice suchościeralne, wykładzinę lub małe dywaniki na podłogę oraz stoliki i krzesełka dla dzieci. Franczyzobiorca otrzyma ilustrowany katalog wszystkich pomocy edukacyjnych, w jakie powinien zaopatrzyć swoje centrum.

Gdzie mogę się zaopatrywać w pomoce i materiały edukacyjne, potrzebne do prowadzenia działalności EarlyMath?

Franczyzobiorca kupuje materiały edukacyjne (podręczniki, książki nauczyciela) od franczyzodawcy. Może też nabyć u niego część pomocy edukacyjnych. Pozostałe pomoce, wyszczególnione w katalogu, nabywa we własnym zakresie.

Czy mogę prowadzić działalność EarlyMath na terenie placówek zewnętrznych? Jakich?

Franczyzobieorca może prowadzić działalność edukacyjną na terenie takich placówek jak przedszkola, szkoły czy domy kultury znajdujące się na jego obszarze licencyjnym, pod warunkiem, że posiadają one warunki do prowadzenia zajęć zgodnie ze standardami EarlyMath.

Czy mogę ograniczyć się do prowadzenia działalności EarlyMath w placówkach zewnętrznych, takich jak szkoły i przedszkola, nie prowadząc własnego centrum EarlyMath?

Nie, franczyzobiorca zobowiązany jest otworzyć na swoim obszarze licencyjnym przynajmniej jedno stacjonarne centrum edukacyjne, wyraźnie oznakowane od zewnątrz.

Czy mogę prowadzić inną działalność usługową na terenie swoich placówek EarlyMath?

Prowadzenie takiej działalności wymaga zgody franczyzodawcy, który decyduje, czy nie będzie ona kolidować z przedsięwzięciem EarlyMath.

Czy prowadzenie centrum EarlyMath w miejscowości poniżej 50 tys mieszkańców ma rację bytu?

Zdecydowanie tak. Oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci jest w takich miejscowościach znacznie skromniejsza niż w dużych ośrodkach miejskich, koszty prowadzenia działalności są niższe, rodzicom łatwiej dowieźć dziecko na zajęcia, są też z reguły wyczuleni na zapewnienie swoim dzieciom równego startu. W takich miejscowościach istnieje też większa szansa na uzyskanie dofinansowania tego typu działalności z funduszy Unii Europejskiej.