Nauczyciele EarlyMath - Często zadawane pytania

Na czym polega wyjątkowość programu EarlyMath?

Wychodzimy z założenia, popartego badaniami i naszym własnym doświadczeniem, że zdolności matematyczne są u  dzieci czymś naturalnym. Podczas naszych zajęć rozkwitają zarówno dzieci „zakochane” w matematyce, jak i te, u których słowo „matematyka” nie budzi żadnych pozytywnych skojarzeń. Niestandardowymi metodami realizujemy standardowe cele dydaktyczne, pokazując, że można to robić w sposób atrakcyjny, niestresujący, dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego dziecka. Uczymy poprzez zabawy, gry, ćwiczenia muzyczne, plastyczne, ruchowe i wiele innych, nie kojarzonych na codzień z matematyką. Liczba i różnorodność pomocy, stosowanych przez nas podczas każdej lekcji, również daleko odbiega od stereotypu „tablicy, kartki i długopisu”. Oprócz wiedzy matematycznej dziecko rozwija umiejętność współdziałania i sprawność komunikacyjną. Przekonuje się, że do tego samego celu mogą prowadzić różne drogi, a na jedno pytanie może istnieć więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Uczy się przedstawiać w klarowny sposób swoje spostrzeżenia, formułować i uzasadniać swoje stanowisko. Wraz z innymi umiejętnościami rozwija w ten sposób niezwykle ważną cechę, jaką jest samodzielność, która będzie jego kapitałem na całe życie. 

Co wyjątkowego program EarlyMath oferuje nauczycielom?

Nauczyciel z powołaniem znajdzie u nas szansę na zawodowy rozwój, pozna techniki i narzędzia, które otworzą przed nim nowe możliwości, zyska też w swoim rozwoju systematyczne wsparcie, stając się członkiem społeczności realizującej wspólny cel. Nauczyciele EarlyMath czerpią za swojej pracy ogromną  satysfakcję, widząc postępy swoich uczniów, ich radość z odkrywania matematyki wokół siebie i w sobie. Placówki EarlyMath są też znane z dobrej atmosfery pracy i znakomitych relacji pracowniczych.  

Program EarlyMath jest adresowany do uczniów od 4 do 18 lat. Czy nauczyciel EarlyMath pracuje ze wszystkimi grupami wiekowymi z tego zakresu?

Jest to sprawa indywidualnej decyzji. Szkolenia EarlyMath obejmuja trzy moduły: moduł EMT1, przygotowujący do pracy z dziećmi w wieku od 4 do 8 lat, moduł EMT2, po którym można uczyć dzieci w wieku 9-11 lat oraz moduł FUT, przygotowujący do pracy z młodzieżą od 12 lat wzwyż. Można ukończyć wszystkie 3 moduły lub tylko część z nich. Wśród naszej kadry są osoby pracujące z uczniami od 4 do 18 lat, są też nauczyciele, którzy pracują tylko z najmłodszymi lub tylko z najstarszymi dziećmi. Nie ma możliwości ukończenia samego modułu EMT2, bez EMT1.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na nauczyciela EarlyMath?

Wszyscy kandydaci, niezależnie od grupy wiekowej, z którą zamierzają pracować, powinni być pasjonatami matematyki oraz pracy z ludźmi. Mile widziane jest doświadczenie w pracy z dziećmi, także w charakterze wolontariusza. Ważne jest też nastawienie na własny rozwój osobowy i zawodowy, gotowość do uczenia  się i podnoszenia kwalifikacji, niezależnie od posiadanych kompetencji. Wymagane kompetencje matematyczne kandydata zależą od poziomu szkolenia. Dla modułów EMT1 i EMT2 jest to wykształcenie średnie, dla modułu FUT – kierunkowe wykształcenie wyższe, pojmowane szeroko: matematyka, ale również fizyka, chemia, informatyka, studia techniczne, ekonomia, itp.; akceptowany jest też ostatni/przedostatni rok w/w studiów.

Z jakich kręgów zawodowych rekrutują się najczęściej nauczyciele EarlyMath?

Nie ma tutaj reguły. Są wśród nich nauczyciele akademiccy, inżynierowie, psycholodzy, nauczyciele nauczania przedszkolnego, nauczania początkowego i innych przedmiotów, studenci, specjaliści od bankowości, telekomunikacji, marketingu, osoby prowadzące własne firmy.

Czy szkolenie EarlyMath to również oferta dla osób 50+?

Zdecydowanie tak. Mamy nauczycieli w tym wieku, którzy bardzo dobrze się sprawdzają w tej roli.

Jakie konkretne wsparcie otrzymuje nauczyciel EarlyMath?

Podstawową sprawą jest szkolenie EarlyMath. Osoba, który pomyślnie ukończyła takie szkolenie, otrzymuje certyfikat i jest w pełni przygotowana do samodzielnego prowadzenia zajęć. Podczas szkolenia zapoznaje się z szerokim zakresem materiałów i pomocy edukacyjnych, z których będzie korzystać w swojej pracy i uczy się tymi narzędziami posługiwać. Są wśród nich scenariusze lekcyjne, testy ułatwiające zakwalifikowanie ucznia na określony poziom, karty pracy, skatalogowane pomoce do wszystkich poziomów nauczania objętych danym modułem szkoleniowym. Absolwent szkolenia uzyskuje też dostęp do bogatej biblioteki online, zawierającej pomoce przeznaczone do pobrania. Po ukończeniu szkolenia może się konsultować ze swoim szkoleniowcem, ilekroć zachodzi taka potrzeba, korzystać z hospitacji i doradztwa, uczestniczyć w warsztatach tematycznych służących podnoszeniu kwalifikacji.

Perspektywa pracy w charakterze nauczyciela EarlyMath wydaje mi się atrakcyjna i myślę, że dobrze się odnajdę w tej roli.  Mogę się jednak mylić w swojej ocenie. Co, jeśli okaże się, że nie jest to zajęcie dla mnie?

Weryfikacja predyspozycji kandydata przeprowadzana jest podczas pierwszych dwóch dni szkolenia. Jeżeli szkoleniowiec lub sam kandydat uzna, że nie byłoby to dla niego odpowiednie zajęcie, szkolenie nie jest kontynuowane, a pełna odpłatność jest kandydatowi zwracana.

Interesuje mnie praca nauczyciela EarlyMath, ale nie chciałabym rezygnować z dotychczasowej pracy w szkole. Czy będę mogła łączyć obie prace i czy jest to do pogodzenia?

Nie ma tu żadnych przeszkód. Istnieją nauczyciele EarlyMath, pracujący w szkole na pełny etat.

Czy muszę założyć działalność gospodarczą, aby móc pracować w charakterze nauczyciela EarlyMath?

Nie ma takiego wymogu, chyba że nauczyciel będzie prowadził własne, zorganizowane przez siebie grupy, np. w przedszkolach lub innych placówkach. Taka możliwość istnieje jedynie na terenie, który nie jest objęty licencją EarlyMath i nie ma tam licencjonowanej placówki EarlyMath.

Kiedy i gdzie odbywają się szkolenia nauczycieli EarlyMath? Jak długo trwa takie szkolenie?

Szkolenia nauczycieli prowadzone są w siedzibie firmy Prometeus we Wrocławiu. Moduł EMT, obejmujący szkolenie nauczycieli poziomów 1-6, trwa 5 dni. Moduł adresowany do kandydatów chcących pracować z młodzieżą, trwa 3 dni. Informacje o terminach najbliższych szkoleń znajdują się na stronie internetowej EarlyMath, w zakładce Dołącz do nas/Szkolenia nauczycieli.

Myślę o wykupieniu w przeszłości licencji na prowadzenie szkoły EarlyMath. Czy koszt mojego szkolenia zostanie potrącony z opłaty licencyjnej?

Tak, chyba że zdecyduje się Pan/Pani przeszkolić w ramach pakietu licencyjnego inną osobę.